ASİ’nin SESİ 2018 Nisan

tevfik

11 Nis: DOĞU AKDENİZ’DE SİVİL TOPLUM HAREKETLARİ VE SOSYO – KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TEVFİK USLUOĞLU 17-18 Ekim 2015 te: İzmir Büyük Şehir Belediyesi Çatısı altında Özerk bir yapılanma olan İzmir Akdeniz Akademisinin düzenlediği  Kültür Platformu girişimi kapsamında bir çok akademisyen ve kültür aktörünün buluştuğu çalışmada yapılan sunumdan bir kesit olarak aktarılmıştır. Sosyoloji, iktisat, antropoloji ve siyaset bilimi eğitimi aldım. Çalışma alanım Orta Doğu; kent kimliği, etnik kimlikler, dinsel kimlikler ve kadın kimliği alanlarında bağımsız araştırmacı vasfıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Orta Doğu’nun …

WhatsApp Image 2020-04-08 at 17.15.29

01 Nis: VARLIĞINI YARATARAK İFADE EDEN İNSAN: Muhammed Ali El Zerka

Tevfik USLUOĞLU – Özel mi özel bir kazı işlemidir düşünmek. Düşünürse, hem kendi içinden hem de kendini kuşatan kültür dünyasından bazı değerler çıkarmaya çalışan emekçi. Bu amaçla, dıştan gözlemleyenler açısından bakıldığında, dayanılmaz sıkıntılara da katlansa,  arada sürçtüğü de olsa, güzel ve anlamlı bir uğraştır onunki. Gün gelir yazılara, kitaplara yansır düşünce kazıları. İşte bu anlamda, doğrunun altını çizerek seçkin bir eleştirmen, yaptığı üretiyi analitik olarak ayırabilen, sınırlaya bilen ve…

WhatsApp Image 2020-04-08 at 17.17.22

01 Nis: “Tanrıyı anlamak için bir mikro organizma kadar küçüldüm”

Metin ATLAN –  Yayın kurulundan dostum Tevfik Usluoğlu, ASİ-DER’in amaç ve faaliyetlerini anlatan bir değerlendirme yazısı yazmamı istedi, verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Geçmişte iyiyi arayıp bulmaya çalışan bütün yürekli insanlar gibi, iyi olana erişmek amacıyla bir avuç insan,2002 yılının son ayında bir araya gelerek ASİ-DER Derneğini kurdu. İnsanlar bir işe giriştiklerinde yapıkları şeyden ziyade, ulaşmaya çalıştıkları şeyi arzu ederler. Hamal küfenin altına girmekten değil, kazanacağı parayı…