Scroll Top

TOPLUMDA UZUN VADELİ YATIRIMLAR; KÖY KÜTÜPHANELERİ

Hüseyin Güven

”Kütüphaneler olmasaydı ne olurdu ? Geçmişimiz ve geleceğimiz yok olurdu..” diyerek beşeriyetin birikimine değiniyordu bir düşünür. Gerçekten de kütüphaneler insanlık tarihinde, bilimin, felsefenin, sanatın gelişip evrilmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Fakat günümüzde bilgisayarın ve internetin icadı ve yaygınlaşmasıyla birlikte kütüphaneler artık eski değerini yitirmiş ve insanların zihinlerinde tarihsel misyonunu tamamlamış güzel bir anı algısı oluşturmaktadır. Peki gerçekten de öyle midir ? Bununla ilgili yaklaşık 4 yıl önce Arsuz’un Madenli Mahallesinde kurduğumuz ve hala gönüllü olarak çalışmalarına devam ettiğimiz halk kütüphanemizden bahsetmek istiyorum.

        Bugün üniversite, milli kütüphaneler, halk kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve gönüllü kütüphaneler şeklinde çeşitli türde kütüphaneler vardır. Bizim kütüphanemiz gençlerin emeği ve halkın desteğiyle oluşturulan gönüllü bir kuruluştur. Mahallemizde okuyan liseli üniversiteli ve çalışan gençleriyle bir araya gelerek; toplanabileceğimiz, kültürel sanatsal etkinlikler yapabileceğimiz, ders çalışabileceğimiz ortak bir alan oluşturma kararı aldık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Emek verebilecek her kesimden arkadaşımıza ulaşarak bir dayanışma kültürü oluşturmayı hedefledik. Bu sayede birçok yeni insanla tanışarak ortak hedefimiz doğrultusunda birlikte dayanışma içerisine girdik.  Bir zamanlar kütüphane olarak kullanılmış ve ardından çeşitli sebeplerle kullanılıp ve en sonunda kullanılmaz hale gelen kamuya ait bir yeri belediyemizden talep edip tadilatına başladık. Yaklaşık 1 yılın sonunda kütüphanemizi tamaladık ve faliyete geçtik. Şuanda yaklaşık 7 bin kitabımız ve çoğunluğunu çocuk ve gençlerin oluşturduğu yaklaşık 500 üyemiz var.

        Kütüphanemizi oluştururken salt bir kitap değiştokuşundan ziyade mahallelerde gençlerin ve çocukların kaynaşabileceği  bir alan olarak planladık. Yaklaşık 4 yıl boyunca çok çeşitli etkinlikler yaparak birçok gencimizin gönüllü olarak görev almasını sağladık. Özellikle liseli arkadaşlarımız üniversitede okuyan gönüllü emekçilerimizle sürekli etkileşimde olarak üniversite seçimleri ve çalışmaları konusunda oldukça faydalanmaktadılar. Aynı zamanda kütüphanemizdeki çeşitli etkinliklerde görev alarak kolektif bilinç, görev sorumluluğu, üretme ve toplumsal fayda bilincini geliştirdik.  Alanında uzman gönüllü eğitmenlerimiz ile çocuklar için drama atölyesi, çocuk yogası, masal saatleri, resim atölyeleri, çocuk sineması, müzik atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler yaparak maddi imkanı yetersiz çocuklarımızın kırsal kesimlerde bulamadığı imkanları sağlamayı amaçladık. Oldukça olumlu sonuçlar doğuran bu etkinliklerimiz sayesinde mahalle çocukları kütüphaneyi sahiplenmiş ve kitap okuma oranı bu doğrultuda artmıştır. Kütüphanemizde çarşamba günleri ”kadın günü” adı altında kadınların toplanıp sohbet edebileceği, film izleyebileceği,  ev işlerine ara verip sosyalleşmesine katkı sunmayı amaçladık. Yaptığımız etkinliklerle toplumun her kesimine etki etmeye ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedef edindik.

       Her kurumun bir politikası bir yol harştası vardır. Biz de yol haritamızı oluştururken başta coğrafyamızdaki gençlerin ve çocukların eksikliklerine yönelik bir alternatif oluşturmak istedik. Özellikle bölgemizin çokkültürlü yapısını gözönünde bulundurduğumuzda ve hergün yozlaşıp tektipleşen dünyamızda, biz gençlerin bu değişime karşı alternatif bir duruş sergileme ve kültürel değerlerimize sahip çıkmayı amaç edindik. Bölgemizin ikidilli(bilingual) yapısını her platformda dile getirerek bu avantajımızı korumaya ve ailelere aktarma gereksinimini hissettik. Bunları çeşitli kitap ve etkinliklerle zenginleştirmeye çalıştık. Çocuklar için felsefe eğitimi de üzerinde durduğumuz bir başka konu. Kadınlarımızın özellikle kütüphanemizi sahiplenmelerini ve orada üretim yapmalrını sağlayarak alternatif bir hayat sunmayı amaçladık. Kütüphanemizde bir tarih komisyonu kurarak bölgemizin tarihi kültürel zenginliklerini kayıt altına alma ve gelecek nesillere aktarmak da bir başka hedefimiz. Sadece Madenlide değil Arsuzn her mahallesinde bu şekilde alternatif bir eğitim kurumu oluşturmak istiyoruz.

      Çocuklara, gençlere dokunabilmek uzun vadeli bir yatırımdır. Ne kadar erken yaşta kitap okuma alışkanlığı, enstruman çalma, dil öğrenme toplumsal sorumluluk bilinci alırlarsa okadar başarılı olacaklardır. Biz bir kandil yaktık ve bu kandili güneşe dönüştürmek istiyoruz. Işığımızı arttıran, bize yoldaş olan, emek veren kitap ehline çok teşekkür ediyoruz…