Scroll Top

Tevfik UsluoğluMithat Nehir

  • Sayın Mithat Nehir, kendinizi bize anlatır mısınız? 

1968 yılında Samandağ ilçesinde doğdum. İlköğrenim ve Lise öğrenimimi Samandağ’da tamamladım. 1990 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldum. 1992 -1997 yılları arasında serbest Veteriner Hekim olarak çalıştım. 1997 – 2009 yılları arasında Samandağ İlçesine bağlı Mağaracık Belediyesinde Veteriner Hekim olarak görev yaptım. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Samandağ Belediye Başkanı seçildim ve hala Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

  • Belediye Başkanı olmadan önce nasıl bir Samandağ vardı, Belediyecilik açısından durum neydi? 

İlçemiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, verimli toprakları, çalışkan insanlarıyla müstesna bir yerleşim birimidir. Belediyeciliği her zaman  çağdaş, halkçı, insan odaklı bir anlayışla harmanladık. Yönetime geldiğimiz günden bugüne aynı şevk ve inançla halkımızın refahına, mutluluğuna hizmet eden bir yaklaşımla çalıştık. İlçemizin kangrenleşen, on yıllarca çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için bir adım atarak çalışmalarımızı başlattık. İşçi – memur maaşları, kıdem tazminatları, belediyemizin kişi ve kurumlara olan borçlarının yapılandırılması ve ödenmesi, kurumumuzun çağdaş koşullara kavuşturulması, vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için otomasyon sisteminin kurulması, kanalizasyon, içme suyu gibi insanca yaşamın koşullarının oluşturulması için yapılması gereken acil hizmetler, belediye meclisinin halka açılması, çarşı merkezi ile ilgili düzenlemeler, toplu konutların yapılması gibi hizmetler ile belediyemizi eski anlayıştan uzaklaştırarak kurumsal bir anlayışla çağdaş ve modern bir vizyona kavuşturduk. 

  • Belediyecilik çalışmalarınızda Kültür politikaları için strateji uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız bunları bize anlatabilir misiniz?

Samandağ birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğu medeniyeti ile batı medeniyetinin kesiştiği, kültürlerin harmanlandığı özel bir kenttir. Farklı inanış, etnisite ve kültürlere sahip insanların bir arada kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Kültür Politikalarımız çok renkli yapımıza uygun olarak şekillendirilmektedir. İlçemizin çağdaş, sosyal demokrat, laik yapısına uygun olarak bu çalışmalarımız sürdürüyoruz. Anadilimiz olan bölgemizde çok konuşulan bir dil olan  Arapça dilini önemsiyoruz. Geldiğimiz günden bugüne anadilimiz olan Arapça dilinde etkinlikler düzenledik. Bu dilin öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi çabalar harcadık. Bölgemizde konuşulan diğer dillerin de talep oluşması halinde kurs, etkinlik vb. çalışmalar gerçekleştirebiliriz.
Bunun yanında iki dillilik yani hem Arapçanın hem de Türkçenin doğru konuşulması gerektiğini savunduk. İlçemizde bulunan bütün Yerel dinamiklerin içinde bulunacağı şekilde kültürel çalışmalarımızı biçimlendirdik. 
İlçemizi festivaller şehri, kültür ve sanatın merkezi haline getirmek adına yerel kültür dinamiklerine sahip çıkıyoruz.
Evvel temmuz festivali, İpek baharı festivali, Kültür ve Turizm Festivali, Motosiklet  festivali , Ras el Seni kutlaması, Yaşlılar Haftası kutlaması … vb. çalışmaları destekliyoruz. Bu festivallerin önemli bir kısmını belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz .Destekçisi olduğumuz kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde  önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz.
Bizler bu toprakların çocukları olarak farklıkların zenginliğimiz olduğunu biliyoruz. Bu kültürel zenginliğe sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarma sorunluluğumuzun farkındayız, bilincindeyiz.

  • Nasıl bir belediyecilik tahayyülünüz var?

Belediyecilik, bir kentin geleceğini belirleyen, sorumluluk isteyen, yenilikçi bir anlayış gerektiren bir kavramdır. Yeni nesil belediyecilik çalışmalarında bir kentin geleceğini kurgularken planlı bir çalışma yapılması ve bir kentin gelecek yüzyılını düşünmek zorunludur.  Belediyecilik anlayışımız dünden bugüne olduğu gibi yenilikçi, demokrat, çağdaş vizyonel bir bakış açısıyla bir kenti yönetmeyi gerektirmektedir. Belediyeler, o kentte yaşayan insanların doğumundan ölümüne kadar, evliliğinden sünnet törenine kadar o bireyin yaşamının bütün aşamalarında var olması gerekmektedir. Bu anlayışla hareket ederek çağın gereklerine ayak uydurarak ve toplumun da değişen ihtiyaçlarını da bilerek aydınlık bir gelecek hedefiyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

  • Gelecek 10 yıl için nasıl bir Samandağ düşünüyorsunuz?

Bir yerel yönetimin gelecek hedefi yoksa, o kente dair hayalleri yoksa, planlaması yoksa  başarılı olması da mümkün değildir. Bizler hizmetlerimizi üretirken bu tahayyülle, bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Yediden yetmişe toplumun bütün kesimlerini kapsayan çocuk kreşinden yaşlı bakımevine kadar hayatın her alanına dokunan, bütün öğeleri ile canlı ve dinamik bir kent yaratmayı hedefliyorum. Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin devamı olarak belediyemiz bünyesinde hizmet üreten  kreş ve gündüz bakımevi sayısının artması, yaşlı bakım merkezinin kurulması, Engelli vatandaşlarımıza yönelik projelerin hayata geçirilmesi, Kadınlarımıza yönelik kadın danışma merkezi gibi merkezlerin çoğalması, İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılmasına yönelik projelerin sürdürülmesi, Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin devam etmesi, Kooperatiflerin yaygınlaştırılması, Yeşil alanlar, çocuk parklarının arttırılması, her mahalleye en az bir park projesinin devam ettirilmesi, toplu konut projelerinin daha da kaliteli, daha planlı ,daha yaşanabilir yaşam alanları yaratmak adına yaygınlaştırılması, Samandağ’ımızın gelecek 10 yılında daha yaşanabilir, modern ,planlı ,sosyal bir kent vizyonuna kavuşturulması temel hedefimizdir.

2132432.jpg
  • Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sn. Tevfik Usluoğlu bu güzel söyleşiden dolayı sizlere teşekkür ederim. Sizlerin çalışmalarını takip ediyorum. Bu çabanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Asi-Der her zaman kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çabalar değerlidir. Tüm Asi Der ailesine, yönetim kurulunuza ve üyelerinize  saygı ve sevgilerimi iletiyorum.