Rafi Okuyan

25 Oca: Ortadoğu’da Arap Baharı yaşayan Araplar mı, Uluslarüstü Çıkarlar mı?

“Çıkarlar” denilince en üst erdem ,önünde engel tanınmayan, ulaşılması uğruna her yol mubah görülen kavram en kutsal kavram tarif edilir oldu insanlığa. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitiminde kafalara kazılr: Uluslararasında kültürel ortaklıklar , tarihse bağlar ,yaşayan kardeşlikler  akrabalıklar,inanç benzerlikleri boş söylemler tek belirleyici vardır: “Ulusal çıkarlar”.Bunlar neyi gerektiriyorsa yapılır. Bin yıllık dostunuz olan ülke bir gün içinde düşmanınız, düne kadar kardeşçe yaklaştığınız komşunuz parçalanması , bölüşülmesi gereken…

23 Nis: BİLİM VE DİN ARASINDA ÖRTÜŞME VE KARŞITLIK

Dinsiz bilim aksak, bilimsiz din ise kördür. Einstein   Rafi Okuyan   Düşünce tarihinin en köklü tartışmalarından biridir.Din  ve bilim arasındaki ilişkinin ne olduğu ? Bu ilişkinin karşıtlık temeline mi yoksa  örtüşme eksenine mi dayandırılması  gerekliliği, farklı düşüncelerin ortaya konulmasına  neden olmuştur. Din olgusunu “ilahi kaynaklı” olarak kabul etmeyen ve dini “insan düşüncesi “ ürünü olarak kabul ettirmeye çalışan görüşler ,dinleri  bilimin anti tezleri  veya sistematik karşıtı olarak…