Tevfik Usluoğlu

WhatsApp Image 2020-04-08 at 17.15.29

01 Nis: VARLIĞINI YARATARAK İFADE EDEN İNSAN: Muhammed Ali El Zerka

Tevfik USLUOĞLU – Özel mi özel bir kazı işlemidir düşünmek. Düşünürse, hem kendi içinden hem de kendini kuşatan kültür dünyasından bazı değerler çıkarmaya çalışan emekçi. Bu amaçla, dıştan gözlemleyenler açısından bakıldığında, dayanılmaz sıkıntılara da katlansa,  arada sürçtüğü de olsa, güzel ve anlamlı bir uğraştır onunki. Gün gelir yazılara, kitaplara yansır düşünce kazıları. İşte bu anlamda, doğrunun altını çizerek seçkin bir eleştirmen, yaptığı üretiyi analitik olarak ayırabilen, sınırlaya bilen ve…

WhatsApp Image 2020-04-08 at 17.15.28

11 Kas: Sarhoş Sabahın “Mavi Alev”indeki Anlam Çığlığı

Tevfik USLUOĞLU –  Pimi çekilmiş bir hayata benzer “ateşin köklerinden beslenen savaş tanrıları. Gaspçılar Gibi hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, gerekirse ağzımıza bomba koyup patlatıyorlardı vallahi. Zaman akınca da kıtmır, fesat ve küfürbaz torbalar etrafta dolaştırıyorlardı. Durup durup gözyaşları da döküyorlardı sinsi ifadelerin içinde. Ve hep bir ağızdan güneş doğdu ve battı. Yine doğdu ve battı. Ama bin yıllardır hep böyle oldu diyorlar. Hiçbir şey değişmedi değişmeyecek güneşin…

WhatsApp Image 2020-04-10 at 15.22.43

11 Kas: Hakk’ın ve Halkın Hizmetine Adanmış Bir Yaşam: Şeyh Muhammed Tevfik Özezen (Ramadan)

Tevfik Usluoğlu – Aslanlar kendi tarihçilerine sahip oluncaya kadar, avcılık öyküleri her zaman avcıyı yücelteceklerdir. Afrika Atasözü Bir toplumun ruhunun yeniden ayağa kalması kendini dışa vurma, itiraz etme ve kendini yeniden keşfetme gerçeğine gelmesi ile ilgilidir. Bunun gerçekleşe bilmesi için,  bir toplumun saklı tarihini, kahramanlık, azim, sebat, irade ve zorbalığa karşı bir direniş tarihi olan atalarının tarihini sunmaktan geçer. Tarihten bu sayfaların soylu, özgür ve yüce ruhun ikinci kez…

WhatsApp Image 2020-04-10 at 15.22.43 (1)

11 Kas: ERMENİLER

Tevfik USLUOĞLU – Giriş: Bir çok farklı halkın yurdu olmuş, bunların her birinin kültür zenginliğine katkı sağladığı,  tarihe tanıklık etmiş, tarih üreten bir kent olan Antakya ve civarına, “Ermenilerin yerleşmesi,  MÖ.83-64 yılları arasında Antakya bölgesini elinde tutan büyük Dikran sayesinde olduğu kabul edilir”(Köker,2014:12). Birçok kaynak bu bilgiyi doğrulamaktadır. Ermenilerin tarihi ana yurtlarının dışındaki topraklarda devlet kurmaları ve doğrudan deniz bağlantısına ulaşmaları kuşkusuz bölgenin ticaret yolları üzerinde olması ile ilgilidir….