Din

23 Nis: BİLİM VE DİN ARASINDA ÖRTÜŞME VE KARŞITLIK

Dinsiz bilim aksak, bilimsiz din ise kördür. Einstein   Rafi Okuyan   Düşünce tarihinin en köklü tartışmalarından biridir.Din  ve bilim arasındaki ilişkinin ne olduğu ? Bu ilişkinin karşıtlık temeline mi yoksa  örtüşme eksenine mi dayandırılması  gerekliliği, farklı düşüncelerin ortaya konulmasına  neden olmuştur. Din olgusunu “ilahi kaynaklı” olarak kabul etmeyen ve dini “insan düşüncesi “ ürünü olarak kabul ettirmeye çalışan görüşler ,dinleri  bilimin anti tezleri  veya sistematik karşıtı olarak…