Aile

11 Kas: OTİZMLİ BİR ÇOCUĞUN AİLESİ OLMAK

FARKLIYIZ, YA SİZ! Deniz Özlem KARA Aile olmanın, aile bütünlüğü sağlamının ve bu bütünlüğü korumanın zor olduğu bir dönemde otizmli bir çocuğun ailesi olmak…Kulağa oldukça ürkütücü, çaresiz ve tırmalayıcı geliyor değil mi?Otizmli bir çocuğun ailesi olmak elbette zor ve meşakkatlidir,; fakat otizmli çocuğu olan birçok aileye sorulduğunda, tekrar çocuk sahibi olsalar yine aynı çocuğa sahip olmak istediklerini ifade etmektedirler. Önemli olan otizmli de olsa çocuğu olduğu gibi kabul…

23 May: ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Derleyen: Murat KUDRET Özel Eğitim Uzmanı   Toplumlar arasında sosyo-kültürel farklılıklar olması ve çeşitli disiplinlerce incelenmesi nedeniyle istismar ve ihmalin evrensel bir tanımını yapmak pek mümkün olmamakla birlikte istismar; 0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması olarak tanımlanmıştır. Çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini etkilemesi risk altına sokması istismar olgusunun bir özelliği olarak…